Ban Tổng giám đốc

 

Hồ Đắc Hiếu
Tổng Giám Đốc

Trình độ chuyên môn

Thạc sĩ, Giảng viên thỉnh giảng ĐH Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, Viện Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm Thẩm định giá – Bộ Tài chính.

Thẩm định viên

Theo Thông báo số 38/TB-BTC của Bộ Tài Chính ngày 20/01/2015 về việc công bố Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015.

Kinh nghiệm làm việc

Trước đây khi còn công tác ở Trung tâm Thẩm định giá - Bộ Tài Chính đã qua các chức vụ Trưởng Phòng Kế Toán, Trưởng Phòng Thẩm định giá trị doanh nghiệp, Trưởng phòng Tư vấn Tài chính và Đầu tư, Giám đốc CN Khánh Hòa, là thẩm định viên chịu trách nhiệm xem xét ký tất cả các chứng thư thẩm định giá liên quan đến doanh nghiệp, giá trị vô hình….Điều  hành chính dự án thẩm định tài sản Xí nghiệp Liên doanh Castrol để bàn giao tài sản giữa Công ty BP (Vương Quốc Anh) và Công ty TNHH một thành viên dầu khí Tp. Hồ Chí Minh, Khách sạn Quê Hương, Công ty vận chuyển Sài Gòn Tourist, Công ty Kinh doanh và Phát triển nhà Khánh Hòa, Công ty truyền tải điện 3, Tổng Công ty khí Việt Nam - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ...

Kim Ngọc Đạt
Phó Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn

Thạc sỹ, Giảng viên thỉnh giảng ĐH Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Dân Lập Bình Dương, Trung tâm Thẩm định giá - Bộ Tài Chính.

Thẩm định viên

Là một trong hơn hai mươi thẩm định viên về giá đầu tiên của Việt Nam; Theo Thông báo số 38/TB-BTC của Bộ Tài Chính ngày 20/01/2015 về việc công bố Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015.

 Kinh nghiệm làm việc

Trước đây khi còn công tác ở Trung tâm Thẩm định giá – Bộ Tài Chính đã qua các chức vụ Trưởng Phòng KSCL, Giám đốc CN Tây Ninh, là thẩm định viên chịu trách nhiệm xem xét ký tất cả các chứng thư thẩm định giá liên quan đến máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất… Điều  hành chính dự án thẩm định tài sản Công ty cấp nước Tp. Hồ Chí Minh để cổ phần hóa có giá trị hơn 1.000 tỷ đồng, dàn khai thác dầu khí Đại Hùng, Tổng Công ty Khí Việt Nam hơn 16.000 tỷ đồng…. 

 

Hoàng Gia Trang
Phó Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn

Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp tại Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội.

Thẩm định viên

Theo Thông báo số 38/TB-BTC của Bộ Tài Chính ngày 20/01/2015 về việc công bố Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015.

Kinh nghiệm làm việc

Trước khi gia nhập SACC, đã từng là Trưởng phòng vật tư và Giám đốc Chi nhánh Công ty sản xuất và thương mại Thành phố Hồ Chí Minh tại Hà Nội…Điều hành chính dự án xác định giá trị doanh nghiệp Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu, Công ty Cổ phần cao su An Lợi,…

Nguyễn Thành Tài
Phó Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Kinh tế

Thẩm định viên:

Theo Thông báo số 38/TB-BTC của Bộ Tài Chính ngày 20/01/2015 về việc công bố Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015.

Kinh nghiệm làm việc:

Trước đây, là Trưởng phòng kinh doanh của Trung tâm Thẩm định giá – Bộ Tài Chính, tiếp sau đó là phó Tổng giám đốc kiêm phó giám đốc Chi nhánh Cần Thơ của một Công ty Thẩm định giá, đã có kinh nghiệm trên 10 năm trong ngành Thẩm định giá.

 

 

Leon Cheneval

Giám Đốc Bộ phận
Thẩm định giá Quốc tế
“ĐÔNG NAM INTERNATIONAL”

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Kinh tế

Kinh nghiệm làm việc:

Giám đốc bộ phận thẩm định giá quốc tế với thương hiệu Dongnam International. Dongnam International tập trung vào phát triển kinh doanh và đảm bảo chất lượng chung của SACC, dịch vụ chủ yếu tập trung vào tư vấn thẩm định giá, định giá cho các ngân hàng nước ngoài hoạt đọng tại Việt Nam và khu vực đông Nam Á.

Với kinh nghiệm 30 năm trong ngành định giá bất động sản, trong đó có hơn 25 năm hành nghề định giá, thẩm định giá, Leon là một trong những thẩm định viên nước ngoài giàu kinh nghiệm và có thẻ thẩm định viên về giá số V110.388 do Bộ Tài Chính Việt Nam cấp.

Ông có kinh nghiệm thành công với hai thương hiệu thẩm định giá quốc tế hoạt động tại Viet nam, hiện ông tập trung điều hanh với thương hiệu Dongnam International, phát triển dịch vụ thẩm định giá khu vực Đông Nam Á phục vụ cộng đồng ASEAN, phát triển thương hiệu thẩm định gía của SACC theo chuẩn mực thẩm định giá quốc tế.