Danh sách Thẩm định viên


 

SttHọ và tênChức vụBằng cấpNăm kinh nghiệm
Ban Tổng giám đốc và Thẩm định viên
1.    Hồ Đắc Hiếu Tổng Giám Đốc (CEO)
Thẻ Thẩm định viên: III 06099

-  Thạc sỹ kinh tế

-  Thẩm định viên

-  Kiểm toán viên

-  Đấu giá viên

18 năm
2.    Leon Cheneval

Giám Đốc Bộ phận Thẩm định giá Quốc tế 

Thẻ Thẩm định viên Vietnam: V110.388
Thẻ Thẩm định viên Úc (NSW) 3085

-  Cử nhân

-  Thẩm định viên

30 năm
3.    Kim Ngọc Đạt Phó Tổng Giám Đốc 
Thẻ Thẩm định viên: 06068 Đ1

-  Thạc sỹ kinh tế

-  Thẩm định viên

29 năm
4.    Hoàng Gia Trang Phó Tổng Giám Đốc 
Thẻ Thẩm định viên: VIII13.1007

-  Cử nhân

-  Thẩm định viên

14 năm
5.      Nguyễn Thành Tài Phó Tổng Giám Đốc 
Thẻ Thẩm định viên: III06126

-  Cử nhân

-  Thẩm định viên

11 năm
 
6.    Phạm Hữu Hiền Trưởng phòng

-  Cử nhân

-  Thẩm định viên

-  Đấu giá viên

5 năm