Hỏi Đáp


Chọn công ty thẩm định giá nào?

Hỏi: Tôi là doanh nghiệp Nhà nước đã được cổ phần hóa và hoạt động đến nay đươc 3 năm, nguyên trước đây công ty tôi có một khu đất thuê của nhà nước nay công ty muốn thẩm định để làm thủ tục nhà nươc giao đất có thu tiền sử đụng đất thì tôi liên hệ công ty thẩm định giá Nhà nước nào để thẩm định giá theo hướng dẫn của Sở Tài chính? (dung.tb@vfa.com.vn)

Trả lời:
Chào bạn, có lẽ bạn chưa đọc kỹ và hiểu rõ công văn hướng dẫn của Sở tài chính. Theo chúng tôi được biết thì thường công văn của các sở tài chính hướng dẫn các công ty các bước để tiến hành các thủ tục để thực hiện nghĩa vụ nộp nghĩa vụ tài chính khi được nhà nước giao đất trong đó có nội dung chọn lựa và thuê đơn vị thẩm định giá hoăc đơn vị có chức năng thẩm định giá để thực hiện công tác thẩm định giá để trình cho Hội đồng định giá các tỉnh hoặc thành phố xem xét trình ủy ban Nhân dân tỉnh hoặc thành phố phê duyệt số tiền phải nộp vào ngân sách Nhà nước chứ không nhắc đến công ty thẩm định giá Nhà nước. Hiện nay không có công ty thẩm định giá nào là của Nhà nước, các công ty thẩm định giá đều hoạt động theo sự quản lý của Bộ tài Chính về chuyên môn và bình đẳng trước pháp luật.
Các công ty thẩm định giá hoặc có chức năng thẩm định giá được Bộ tài Chính công bố hàng năm theo quy định. Năm 2014 Bộ Tài Chính có Thông báo số 57/TB-BTC ngày 20/01/2014 về việc công bố Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014. Theo đó, công ty của bạn chọn lựa bất kỳ công ty nào năm trong danh sach này để thưc hiện công việc theo hướng dẫn của Sở Tài Chính.


SACC

Các câu hỏi khác