Hỏi Đáp


Những đề xuất khác của Anh/ Chị liên quan đến việc xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước để cổ phần hóa hiện nay?

Đối với các DNNN vừa và nhỏ  nên tiến hành mạnh hơn phương pháp đấu thầu đó là cách tốt nhất vì là do thị trường quyết định . Hầu hết các doanh nghiệp cổ phần hoá hiện nay không đủ tiêu chuẩn để niêm yết  trên thị trường chứng khoán, trong khi đó chương trình cổ phần hoá thời gian tới sẽ được tiến hành rộng rãi hơn với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cơ chế định giá phức tạp như hiện nay sẽ gây tốn kém chi phí và mất nhiều thời gian. Vì vậy việc áp dụng phương pháp đấu thầu để định giá doanh nghiệp sẽ góp phần thúc đẩy quá trình cổ phần hoá do cơ chế định giá đơn giản hơn.

Đối với DNNN có quy mô lờn cần phải xây dựng nhiều phuơng pháp định giá doanh nghiệp làm cho công tác định giá linh hoạt hơn và khách quan hơn. Việc định giá theo một phương pháp mặc dù thống nhất nhưng ít mạng lại cơ hội lựa chọn phù hợp với đặc điểm riêng của mỗi doanh nghiệp. Khi định giá doanh nghiệp sẽ lấy một phương pháp chuẩn đồng thời sử dụng thêm một số phương pháp khác để kiểm tra xem việc định giá đã hợp lý chưa, mức độ chênh lệch là bao nhiêu.


SACC

Các câu hỏi khác