Tin tức

Chúc mừng Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam (SACC) đạt giải Sao vàng Đất Việt năm 2013.

Chúc mừng Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam (SACC) đạt giải Sao vàng Đất Việt năm 2013.

Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam đạt giải Sao vàng Đất Việt năm 2013.

Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam đạt giải Sao vàng Đất Việt năm 2013.

Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam đã tiếp cận và ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào các hoạt động nghiệp vụ của mình.

Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam đã tiếp cận và ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 vào các hoạt động nghiệp vụ của mình.

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 và nhân dịp Công ty nhận giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2013, Tạp chí YBA đã phỏng vấn ông Hồ Đắc Hiếu - TGĐ Công ty CP TV và Thẩm định giá Đông Nam.

Trong 200 doanh nghiệp đoạt giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2013, Thẩm định giá Đông Nam là thương hiệu Thẩm Định Giá duy nhất ở Miền Nam (và là một trong 2 đơn vị Thẩm Định Giá của cả nước) đoạt giải thưởng cao quý này.

Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam nhận thư chúc mừng của Hội Thẩm định giá Việt Nam

Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam nhận thư chúc mừng của Hội Thẩm định giá Việt Nam

Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam (SACC) nhận bằng khen của Tổng Cục Thuế 2013

Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam (SACC) nhận bằng khen của Tổng Cục Thuế 2013

Công ty Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam nhận giải thưởng 100 doanh nghiệp có dịch vụ hoàn hảo, sản phầm tốt nhất năm 2014

Công ty Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam nhận giải thưởng 100 doanh nghiệp có dịch vụ hoàn hảo, sản phầm tốt nhất năm 2014

Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam (SACC) hợp tác với Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVCOMBANK)

Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam (SACC) hợp tác với Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVCOMBANK)

Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam (SACC) hợp tác với MARITIMEBANK

Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam (SACC) hợp tác với MARITIMEBANK

« 1 2 3 4 5 »