Tin tức

Chín (9) năm SACC liên tục được chọn là đơn vị xác định giá trị doanh nghiệp

Theo Quyết định 3361/QĐ-BTC ngày 29/12/2014 của Bộ Tài chính SACC là một trong những công ty được Bộ Tài chính công bố là tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2015

SACC TUYỂN KẾ TOÁN, TÀI XẾ

Cần tuyển 02 kế toán và 01 tài xế (chuyên chạy xe 07 chỗ)

Chốt mục tiêu GDP 2016 tăng 6,7%

Với gần 90,5% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành sáng nay (10/11), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2016. SACC

« 6 7 8 »