SACC - THẨM ĐỊNH VIÊN NHẬN CHỨNG NHẬN CẬP NHẬT KIẾN THỨC VỀ THẨM ĐỊNH GIÁ 2016


Sáng 16/05/2016 tạI Tp. Hồ Chí Minh, Hội Thẩm định giá Việt Nam tổ chức bế giảng và trao giấy chứng nhận Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho thẩm đinh viên năm 2016. Các thẩm định viên của Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam tại văn phòng Tp. Hồ Chí Minh tham gia cập nhật và được cấp giấy chứng nhận đây đủ, trong đó có một thẩm định viên là người nươc ngoài, quốc tịch Úc.

 

 

 

 

 

 

TIN TỨC KHÁC