Tin giá vàng

Giá vàng xuống đáy một tháng

Phiên giảm thứ 6 liên tiếp kéo giá thị trường xuống 1.107 USD một ounce hôm qua, trong khi đôla Mỹ lên đỉnh 3 tháng.

Tạm ngừng mua bán vàng miếng với ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt

Căn cứ tình hình thực tế của tổ chức tín dụng bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt, Ban kiểm soát đặc biệt tại tổ chức này có văn bản đề nghị NHNN cho phép tổ chức tín dụng giao dịch mua, bán vàng miếng với NHNN, chấm dứt cho phép giao dịch này.