Ban Tổng giám đốc

Hồ Đắc Hiếu

Tổng Giám Đốc

Trình độ chuyên môn

Thạc sĩ, Giảng viên thỉnh giảng ĐH Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, Viện Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, Trung tâm Thẩm định giá – Bộ Tài chính.

Thẩm định viên

Thẻ thẩm định viên về giá số III06099 cấp ngày 13/01/2009

Kinh nghiệm làm việc

Trước đây khi còn công tác ở Trung tâm Thẩm định giá - Bộ Tài Chính đã qua các chức vụ Trưởng Phòng Kế Toán, Trưởng Phòng Thẩm định giá trị doanh nghiệp, Trưởng phòng Tư vấn Tài chính và Đầu tư, Giám đốc CN Khánh Hòa, là thẩm định viên chịu trách nhiệm xem xét ký tất cả các chứng thư thẩm định giá liên quan đến doanh nghiệp, giá trị vô hình….Điều  hành chính dự án thẩm định tài sản Xí nghiệp Liên doanh Castrol để bàn giao tài sản giữa Công ty BP (Vương Quốc Anh) và Công ty TNHH một thành viên dầu khí Tp. Hồ Chí Minh, Khách sạn Quê Hương, Công ty vận chuyển Sài Gòn Tourist, Công ty Kinh doanh và Phát triển nhà Khánh Hòa, Công ty truyền tải điện 3, Tổng Công ty khí Việt Nam - Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ...

Kim Ngọc Đạt
Phó Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn

Thạc sỹ, Giảng viên thỉnh giảng ĐH Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Dân Lập Bình Dương, Trung tâm Thẩm định giá - Bộ Tài Chính.

Thẩm định viên

Thẻ thẩm định viên về giá số 06068Đ1 cấp ngày 13/01/2009

Kinh nghiệm làm việc

Trước đây khi còn công tác ở Trung tâm Thẩm định giá – Bộ Tài Chính đã qua các chức vụ Trưởng Phòng KSCL, Giám đốc CN Tây Ninh, là thẩm định viên chịu trách nhiệm xem xét ký tất cả các chứng thư thẩm định giá liên quan đến máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất… Điều  hành chính dự án thẩm định tài sản Công ty cấp nước Tp. Hồ Chí Minh để cổ phần hóa có giá trị hơn 1.000 tỷ đồng, dàn khai thác dầu khí Đại Hùng, Tổng Công ty Khí Việt Nam hơn 16.000 tỷ đồng…. 

 

Hoàng Gia Trang
Phó Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn

Cử nhân kinh tế, chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp tại Đại học kinh tế quốc dân Hà Nội.

Thẩm định viên

Thẻ thẩm định viên về giá số VIII13.1007 cấp ngày 10/12/2013

Kinh nghiệm làm việc

Trước khi gia nhập SACC, đã từng là Trưởng phòng vật tư và Giám đốc Chi nhánh Công ty sản xuất và thương mại Thành phố Hồ Chí Minh tại Hà Nội…Điều hành chính dự án xác định giá trị doanh nghiệp Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu, Công ty Cổ phần cao su An Lợi,…

Nguyễn Thành Tài
Phó Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Kinh tế

Thẩm định viên:

Thẻ thẩm định viên về giá số III06126

Kinh nghiệm làm việc:

Trước đây, là Trưởng phòng kinh doanh của Trung tâm Thẩm định giá – Bộ Tài Chính, tiếp sau đó là phó Tổng giám đốc kiêm phó giám đốc Chi nhánh Cần Thơ của một Công ty Thẩm định giá, đã có kinh nghiệm trên 10 năm trong ngành Thẩm định giá.