Dịch vụ

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

- Thẩm định giá bất động sản

- Thẩm định giá động sản

- Thẩm định giá trị doanh nghiệp

- Thẩm định dự án đầu tư

- Thẩm định giá trị vô hình

- Tư vấn đầu tư

- Dịch vụ kế toán-kiểm toán

- Tổ chức đấu giá tài sản

- Dịch vụ kinh doanh, môi giới bất động sản

Phục vụ cho các mục đích:

- Thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước
- Mua bán tài sản có nguồn gốc Nhà nước
- Cổ phần hoá, mua bán doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức hoạt động của doanh nghiệp
- Liên doanh, thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp
- Mua bán, chuyển nhượng, thế chấp, bảo lãnh vay vốn Ngân hàng
- Hạch toán kế toán, hoặc chuyển nhượng
- Đánh giá lại giá trị tài sản hàng năm
- Xử lý tài sản trong các vụ án, tranh chấp tài sản
- Chứng minh tài sản để hợp tác lao động, du học