Định vị thương hiệu

 

MÔ TẢ THƯƠNG HIỆU: GỒM 4 DÒNG

  • Dòng 1: Chữ “Đông Nam” tên của Công ty, trong đó vòng cung nối chữ  Đ và chữ A như một cầu vòng, là hình ảnh đẹp thể hiện sự bắt đầu của thời kỳ phát triển.
  • Dòng 2: Chữ tiếng anh “Appraisal”: Dịch sang tiếng Việt là “Thẩm định giá”, kết hợp với tên Công ty thể hiện tên và ngành hoạt động bằng tiếng Anh.
  • Dòng 3: Chữ “Thẩm định giá Đông Nam” thể hiện rõ ràng tên công ty bằng tiếng Việt và ngành nghề hoạt động chính của Công ty.
  • Dòng 4: Chữ “ISO 9001:2008 Giá trị thực của tài sản” thể hiện rõ Công ty hoạt động theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và Slogan của Công ty.

Với bố cục và ý nghĩa logo như trên thể hiện quyết tâm phát triển nhanh, bền vững trong lĩnh vực thẩm định giá của Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam.

      

 

 Thương hiệu được Bộ Khoa học và Công nghệ - Cục Sở hữu trí tuệ Cấp Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu số: 167430 cấp theo Quyết định số: 20079/QĐ-SHTT ngày 11/07/2011 (Có hiệu lực 10 năm). (Phụ lục thương hiệu đính kèm)