Giới thiệu chung

Thông tin chung:

 • Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ THẨM ĐỊNH GIÁ ĐÔNG NAM
 • Tên tiếng anh: SOUTH EAST APPRAISAL AND CONSULTING CORPORATION
 • Tên viết tắt: SACC
 • Trụ sở chính: Số 767 Lê Hồng Phong, P.12, Q.10,

Tp. Hồ Chí Minh

 

Sơ đồ địa chỉ trụ sở:

 

Pháp lý hoạt động:

SACC được thành lập ngày 03/01/2007 theo giấy Đăng ký kinh doanh số 4103005853 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM.

Chúng tôi hoạt động dưới sự quản lý trực tiếp của Bộ Tài Chính theo:

Thông báo số 1240/TB-BTC của Bộ Tài Chính ngày 31/12/2019 về việc công bố Danh sách các doanh nghiệp thẩm định giá, Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2020.

Quyết định số 3361/QĐ-BTC của Bộ Tài Chính ngày 29/12/2014 về việc công bố tổ chức tư vấn định giá được phép cung cấp dịch vụ xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa năm 2015.

Ngành nghề hoạt động:

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau:

 • Thẩm định giá bất động sản
 • Thẩm định giá động sản
 • Thẩm định giá trị doanh nghiệp
 • Thẩm định dự án đầu tư
 • Thẩm định giá trị vô hình
 • Tư vấn đầu tư
 • Dịch vụ kế toán-kiểm toán
 • Tổ chức đấu giá tài sản
 • Dịch vụ kinh doanh, môi giới bất động sản,…

Phục vụ cho các mục đích:

 •  Thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước
 • Mua bán tài sản có nguồn gốc Nhà nước
 • Cổ phần hoá, mua bán doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức hoạt động của doanh nghiệp
 • Liên doanh, thành lập hoặc giải thể doanh nghiệp
 • Mua bán, chuyển nhượng, thế chấp, bảo lãnh vay vốn Ngân hàng
 • Hạch toán kế toán, hoặc chuyển nhượng
 • Đánh giá lại giá trị tài sản hàng năm
 • Xử lý tài sản trong các vụ án, tranh chấp tài sản
 • Chứng minh tài sản để hợp tác lao động, du học,…