Xây dựng và phát triển thương hiệu

  •  
  •  
  • Sứ mệnh: Xây dựng SACC thành một tập đoàn lớn mạnh, đủ sức mạnh cạnh tranh với các công ty Thẩm định hàng đầu Việt Nam. Trong đó, con người được coi trọng, sáng tạo và được cống hiến, làm việc trong một môi trường an toàn, thân thiện.

Định hướng: SACC luôn mong muốn được gắn bó, hợp tác lâu dài và thõa mãn nhu cầu của khách hàng bằng sự phục vụ chu đáo và công tâm với tiêu chí: “GIÁ TRỊ THỰC CỦA TÀI SẢN”.

“Nguồn nhân lực” của SACC không chỉ đáp ứng về chuyên môn mà còn phù hợp cả về định hướng phát triển cùng Công ty. Đội ngũ nhân sự này liên tục được đào tạo về chuyên môn và bổ sung thêm về số lượng trong suốt quá trình hoạt động, tạo nên nguồn sức mạnh bền vững của SACC với phương châm 3C: “CHẤT LƯỢNG – CHUYÊN NGHIỆP – CHÍNH XÁC”.

 

 

 

CHẤT LƯỢNG - CHUYÊN NGHIỆP - CHÍNH XÁC

Công ty Cổ Phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam hướng đến việc trở thành một Công ty chuyên nghiệp với các hoạt động thẩm định giá, kế toán-kiểm toán, dịch vụ đấu giá, môi giới bất động sản và các dịch vụ tài chính khác. Chúng tôi luôn đặt ra các yêu cầu khắt khe về chuẩn mực chất lượng quốc tế trong việc nâng cao trình độ quản lý, chất lượng phục vụ, trong xây dựng các mối quan hệ hợp tác, cùng phát triển với khách hàng và đối tác.

Chúng tôi không ngừng suy nghĩ và hành động nhằm mang lại sự phục vụ chu đáo, trách nhiệm, chuyên nghiệp, an tâm về chất lượng, tính chính xác của kết quả chứng thư thẩm định giá, đóng góp vào sự phát triển của thị trường thẩm định giá Việt Nam. Bên cạnh đó, chúng tôi mong muốn chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng và xã hội trong quá trình phát triển đất nước.

Hội đồng quản trị và Ban điều hành của SACC là các chuyên gia tài chính, khoa học công nghệ, các nhà lãnh đạo tổ chức kinh tế có uy tín, tiềm lực tài chính mạnh mẽ. Với nền tảng kiến thức chuyên sâu, cộng với bề dày kinh nghiệm, các thành viên của SACC quyết tâm cùng nhau chia sẻ tầm nhìn hướng tới xây dựng một công ty thẩm định giá hàng đầu tại Việt Nam.