Kế toán, kiểm toán và tư vấn


Dong Nam International


Dong Nam International

SAAC là tên giao dịch của Công ty TNHH Kiểm toán Đông Nam, một công ty chuyên cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp như sau:

- Kiểm toán Báo cáo tài chính - Kiểm toán hoạt động - Kiểm toán tuân thủ - Kiểm toán nội bộ-Kiểm toán thông tin tài chính.

- Kiểm toán: Báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản - Báo cáo quyết toán Dự án - Báo cáo quyết toán công trình - Báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án.

- Giám định tài chính kế toán - Thẩm tra dự án - Xác định giá trị doanh nghiệp.

- Tư vấn về đầu tư, tài chính, kế toán, thuế, cổ phần hóa, quản lý kinh doanh và các lĩnh vực có liên quan đến quá trình hoạt động của doanh nghiệp tại Việt Nam.

- Dịch vụ kế toán và các dịch vụ khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh.

- Sản xuất phần mềm, tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin.

SAAC được thành lập bởi đội ngũ Kiểm toán viên, thẩm định viên, chuyên gia tài chính và tư vấn giàu kinh nghiệm đã và đang hoạt động trong ngành Kiểm toán và Tư vấn ngay từ những ngày đầu khi những dịch vụ này mới được hình thành tại Việt Nam.

Từ những kinh nghiệm thực tiễn và kiến thức đã đúc kết được qua quá trình làm việc, SAAC đã xây dựng và đưa vào áp dụng qui trình và phương pháp kiểm toán, tư vấn phù hợp với các chuẩn mực, tiêu chuẩn của Việt nam cũng như quốc tế.

Với việc hiểu biết sâu sắc về pháp luật kinh doanh tại Việt nam chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp đầu tư nước ngoài nắm bắt kịp thời các quy định pháp luật kinh doanh của Nhà nước Việt Nam trong quản lý doanh nghiệp. Chúng tôi cũng góp phần tổ chức tốt hệ thống Kiểm soát nội bộ, hệ thống kế toán của doanh nghiệp, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sao cho có nhiều thuận lợi và đạt hiệu quả cao nhất.

- Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hợp đồng hợp tác kinh doanh hoạt động theo Luật đầu tư và Luật Doanh nghiệp Việt Nam.

- Các doanh nghiệp Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trên các lĩnh vực sản xuất, xây dựng, thương mại, dịch vụ, khách sạn, ngân hàng, giao thông vận tải, dầu khí,...

- Các dự án có nguồn vốn tài trợ từ Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Cộng đồng Châu Âu và các Tổ chức phi chính phủ.

- Các cơ quan, tổ chức quốc tế và trong nước, các văn phòng đại diện và cá nhân có nhu cầu cung cấp dịch vụ.

Thông tin liên lạc:

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN ĐÔNG NAM (SAAC)
Địa chỉ: 767 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028.3862.5064 - Fax: 028.3868.4456
Email: info@kiemtoandongnam.com.vn
Website: www.kiemtoandongnam.com.vn