Tư vấn đầu tư


Theo đó, công việc của một nhà tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn đầu tư cơ bản bao gồm ba loại công việc:

- Nghiên cứu, tư vấn chính sách, quy định của pháp luật gắn liền với mục đích/hoạt động chính của Nhà đầu tư;

- Tư vấn và thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư;

- Tư vấn và xây dựng bộ máy, hệ thống thượng tầng để vận hành dự án.

Dịch vụ tư vấn đầu tư

Là tổ chức hành nghề luật chuyên nghiệp trong lĩnh vực Tư vấn đầu tư, Công ty Cổ phần và Thẩm định giá Đông Nam hân hạnh cung cấp tới quý khách hàng các dịch vụ tư vấn cụ thể:

- Tư vấn các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành đối với từng lĩnh vực/hoạt động đầu tư cụ thể (bao gồm cả đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài); Chính sách ưu đãi đầu tư; Chính sách hạn chế đầu tư và Chính sách đầu tư có điều kiện;

- Tư vấn và thực hiện thủ tục đăng ký đầu tư, thay đổi giấy chứng nhận đầu tư, thay đổi các nội dung thông tin đầu tư tại cơ quan quản lý đầu tư có thẩm quyền (Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, Sở Kế hoạch – Đầu tư cấp tỉnh, …);