Thẩm định rừng và trang trại - Agriculture Property Valuations


Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam là công ty thẩm định gia hoạt động theo thông báo của Bộ Tài chính với chuyên môn trình độ cao, kinh nghiệm dày dặn, đáp ứng nhu cầu của khách hàng kịp thời, khách quan và chính xác.

Công ty có hơn 13 năm kinh nghiệm thực hiện công tác thẩm định giá cho hơn 10.000 doanh nghiệp và cá nhân với nhiều mục đích khác nhau. Hệ thống ngân hàng dữ liệu bất động sản khắp cả nước, máy móc thiết bị đa dạng đày đủ chủng loại, thông tin doanh nghiệp phong phú  đủ khả năng đáp ưng tốt nhất nhu cầu thẩm định giá đa dạng của khách hàng.

Các báo cáo thẩm định giá, định giá và tư vấn của chúng tôi là phù hợp với tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam và các quy định của Bộ Tài chính Việt Nam.